IdrottOnline
CK Ringen & Svenska Cykelförbundet använder sig av IdrottOnline för att administrera sina medlemmar. Här kan du som medlem logga in och se/redigera din profil samt ladda upp en bild som sedan kommer att synas tillsammans med din licens om du löser en sådan. Du får information mailad till dig när du betalt din medlems/träningsavgift. Saknar du som befintlig medlem inloggningsuppgifter så mailar du kassören.

Svenska Cykelförbundet/SwecyclingOnline (indTA) – logga in
Det är du löser din licens och anmäler dig till tävlingar. Seniorer i CK Ringen löser sin egen licens och ungdomarnas licens administreras av kassören men licensen betalas av ungdomen själv.
Man behöver vara upprättad i IdrottOnline för att kunna logga in på SwecyclingOnline. För att kunna lösa sin licens behöver man ha ett UCI-ID och detta ansöker kassören om när medlemmen betalat in sin medlems/träningsavgift. För att anmäla dig till tävlingar så behöver du vara inloggad på denna sida. Anmälan till ungdomstävlingar administreras av kassören.

Svenska Cykelförbundet/SwecyclingOnline – tävlingskalender
Här hittar du kalendarie över tävlingar som är godkända av Svenska Cykelförbundet. Varje tävling har i regel en inbjudan samt info om kostnad, sista anmälningsdag m.m. För att anmäla sig till tävling måste man vara inloggad. Se ovan länk.

MyLaps
Köp, aktivering och registrering av MyLaps-chip. Det är dessa chip som används vid de allra flesta landsvägstävlingar. Seniorer köper och administrerar sina egna chip och ungdomarna får sina via idrottslyftet. Vid köp är dessa påladdade för 1år men behöver aktiveras. Efter ett år behöver man laddas på med mer tid som man köper från MyLaps. Kassören administrerar inköp och aktivering för ungdomar. För påladdning av ny tid ansvarar varje enskild medlem.

Skåne Alliansen
Information om allianstävlingarna i Skåne

Skånes Cykelförbund
Skånes Cykelförbunds hemsida. Här finns matnyttig info och även resultat från de tävlingar som körs i Skåne.

SPONSORER

SAMARBETSPARTNERS