KLUBBLOKAL

Lönngatan 66, 214 49 Malmö

Plusgiro 437238-9
Swish 123 350 66 49

Facebook: https://www.facebook.com/ckringen

KONTAKTA CK RINGEN

TRÄNARE

Daniel Nihlén, träningsansvarig ungdom
Jörgen Ho, tränare ungdom

samt ett 10-tal ledare för vuxenträningen

STYRELSE

Ordförande
Markus Schachtschabel

Sekreterare
Nina Gilljam

Kassör
Pontus Ohlsson

Ledamöter
Knut Nilsson
Björn Ericson

Aktivas Representant
Stefan Hellberg

Suppleanter
Michael Thomsen
Fredrik Åberg

SPONSORER

SAMARBETSPARTNERS