KLUBBLOKAL

Augustenborgsgatan 21, 214 47 Malmö
OBS: Fr om 1 jan 2021 Lönngatan 66

Plusgiro 437238-9
Swish 123 350 66 49

Facebook: https://www.facebook.com/ckringen

KONTAKTA CK RINGEN

TRÄNARE

Daniel Nihlén, träningsansvarig ungdom
Jörgen Ho, tränare ungdom

samt ett 10-tal ledare för vuxenträningen

STYRELSE

Ordförande
Nina Gilljam

Sekreterare
Markus Schachtschabel

Kassör
Anna Gesterling

Ledamot
Knut Nilsson
Björn Ericson

Aktivas Representant
Stefan Hellberg

Suppleant
Glenn Nilsson
Marcus Persson

SPONSORER

SAMARBETSPARTNERS